Deze nieuw gebouwde woning in traditionele bouwstijl moest goed aansluiten bij de omliggende lintbebouwing. Dit komt ondermeer naar voren in de kleur van de gekozen baksteen en het bouwvolume van het pand. De woning is zorgvuldig gedetailleerd met terugliggende rollagen en uitkagend metselwerk in de kopgevel. Opgeleverd in 2016.