visie

Visie

BOA streeft naar evenwichtige ontwerpen die passen bij de gebruiker én de omgeving waarin ze gerealiseerd worden. BOA wil toegankelijk zijn voor de klant en dicht bij de opdrachtgever staan gedurende het hele bouwproces. De ervaring is dat juist de wisselwerking tussen opdrachtgever en ontwerper leidt tot een uniek ontwerp waarin de klant zich thuis voelt. Wij stellen ons op als een professionele partner naar de partijen waarmee wij samenwerken en zoeken waar mogelijk al in een vroeg stadium de samenwerking op. Daardoor kunnen ontwerp en bouwmethodes al vanaf het begin op elkaar worden afgestemd en kan er kostenefficiënt worden gebouwd. Wij zijn bekend met de nieuwste inzichten rond duurzaam bouwen en kunnen u adviseren over de juiste strategieën om energie te besparen, duurzame bouwmaterialen te kiezen en een zo gezond mogelijk leefklimaat te creëren. 

 

Werkwijze 

U bent van harte welkom voor een kennismaking. In een eerste gesprek bespreken wij uw wensen en bekijken wij de mogelijkheden. Daarna informeert BOA bij de gemeente wat er mogelijk is op uw kavel en welke bouweisen van toepassing zijn. Vervolgens wordt een eerste schetsontwerp gemaakt en met u besproken. Daarna volgt het definitieve ontwerp. Indien nodig wordt een constructeur ingeschakeld voor de constructieberekeningen en worden andere bijkomende documenten en berekeningen geregeld zoals bodemonderzoek en de EPC-berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt). BOA regelt ook de omgevingsvergunning (bouwaanvraag) en zorgt dat de gemeente alle benodigde tekeningen en documenten ontvangt. Desgewenst maakt BOA de werktekeningen voor uw project en wordt bouwtoezicht gehouden.

 

Vriend van de stolp

BOA is vriend van de stolp. Middels ons lidmaatschap van de Boerderijenstichting Noord-Holland blijven wij op de hoogte van de geschiedenis en nieuws over deze Noord-Hollandse bouwwijze. Veel stolpen raken agrarisch buiten gebruik en krijgen een nieuwe bestemming. BOA heeft meerdere stolp-eigenaren begeleid bij het proces van herbouw, restauratie en herbestemming van hun stolpboerderij. Meer info: www.boerderijenstichting.nl/

 

DNR

Op al onze werkzaamheden is De Nieuwe Regeling 2011 (DNR 2011) van toepassing. Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw. U vindt DNR 2011 hier:

http://www.bna.nl/wp-content/uploads/2014/11/Rechtsverhouding_DNR2011_juli2013_NED.pdf